MENIU PRODUSE
Cosul tau de produse

Termeni și condiții de utilizare

1. TERMENI ȘI CONDIȚII

Website:  domeniul www.wpg.ro 

Cumpărător: orice profesionist, persoană fizică sau juridică, care are ca obiect de activitate comercializarea băuturilor alcoolice/nealcoolice/produselor din tutun și plasează o comandă pe Website;

Vânzător: S.C. THE STORE TRANSILVANIA S.R.L.

CIF: RO‎30874746

Nr. Reg. Comerțului: J05/1981/2012

Sediu social: Str. Republicii nr. 5 colt cu str. Nicolae Grigorescu nr. 6, etaj. 1, loc. Oradea, jud. Bihor, România, cod poștal 410041

Depozit: Iosif Vulcan nr. 9, cod poștal 410041, loc. Oradea, jud. Bihor, România Google Maps - Depozit

Telefon mobil: +40734800800

WhatsApp: +40734800800

Fax: +40359437428

E-mail: [email protected];

Utilizator: persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare electronic, prin crearea și utilizarea unui Cont;

Cont: ansamblul format dintr-un nume de utilizator (user) și o parolă care permit unui singur Utilizator accesul la Serviciu. Contul va putea fi activat după completarea și trimiterea de către Utilizator a formularului cu datele de identificare, urmând ca, în termen de 48 de ore de la trimiterea formularului, Utilizatorul să primească numele de utilizator și parola, care poate fi, ulterior, schimbată de Utilizator cu o parolă proprie;

Cumpărător: persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la Conținut și Serviciu, ulterior creării Contului de Utilizator și care înregistrează o comandă pe Website;

Serviciu: serviciul de comerț electronic prin intermediul Website-ului, care acordă posibilitatea Cumpărătorului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice;

Conținut: toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament, respectiv:

§  conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

§  informații legate de produsele, promoții, promovări de produse, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă, precum și alte informații similare;

§  date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestora.

Produse/Bunuri: orice produs disponibil pe platforma Vânzătorului, în limita stocurilor existente la momentul înregistrării Comenzii, accesibil Cumpărătorului prin intermediul Website-ului și care urmează a fi furnizat/e după încheierea Contractului. Socurile de produse pot fluctua în funcție de disponibilitatea la producător, condițiile de transport, cererea pe piață sau alți factori;

Prețul: valoarea Produselor/Bunurilor afișată pe Website la momentul înregistrării Comenzii. Prețul produselor este vizibil la momentul logării în Cont de către Utilizator. Prețul unui produs poate varia la intervale de timp, în funcție de schimbarea prețurilor la producător, curs valutar, inflație, stocuri sau alți factori;

Comanda: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului (Contului) intenția sa irevocabilă de a achiziționa Produse/Bunuri de pe Website;

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website;

Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către Vânzător;

Contract la distanță: contract încheiat între Vânzător și Cumpărător prin intermediul Website-ului, conform celor de mai sus, fără prezența fizică simultană a părților, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță;

Newsletter/Alertă: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător  într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta;

Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Produs de către Vânzător către Cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare;

Document: Prezentele Termeni și Condiții.

 

2. ACORD

2.1. Pentru utilizarea magazinului nostru virtual, este necesar să fiți de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Vă rugăm să le citiți cu atenție. Informarea dumneavoastră cu privire la Termenii și condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea Website-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.

 

3. ACCEPTARE EXPRESĂ

3.1. Folosirea Serviciului implică acceptarea expresă și irevocabilă a Utilizatorului sau Cumpărătorului a prezentelor Termeni și Condiții și Acord. Dacă una dintre prevederile acestor Termeni și Condiții se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile. 

3.2. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Website-ului public disponibil.  

3.3. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciului, Utilizatorul sau Cumpărătorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciului, societății Vânzătorului sau oricărui terț cu care Vânzătorul are raporturi, în conformitate cu legislația română în vigoare. 

3.4. În cazul în care Utilizatorul sau Cumpărătorul nu este de acord și/sau nu acceptă Termenii și Condițiile, acesta nu beneficiază de sau renunță la accesul la Serviciu, primirea Newslettere-lor/Alertelor și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Vânzătorului. 

3.5. Vânzătorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza lor de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune. 

3.6. Cumpărătorul/Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Termenii și Condițiile, sub forma în care acestea vor fi disponibile în acel moment. 

3.7. Cumpărătorul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Termenilor și Condițiilor pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu Vânzătorul. 

3.9. Acest Website este adresat doar profesioniștilor, persoane fizice care au cel puțin 18 ani și persoanelor juridice care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor juridice/fizice cu sediul/domiciliul în România și care au ca obiect de activitate comercializarea băuturilor alcoolice/nealcoolice/produselor din tutun. Devenind Utilizator, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.

3.10. Pentru a respecta legislația în vigoare și pentru a promova consumul responsabil de alcool, vă informăm că vânzarea de băuturi alcoolice este permisă doar persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Acest lucru se aplică tuturor produselor disponibile pe site-ul nostru, conform Termenilor și Condițiilor. Prin continuarea navigării sau efectuarea unei achiziții, confirmați că aveți vârsta legală pentru a cumpăra băuturi alcoolice în conformitate cu legislația în vigoare.

4. CONȚINUT

 4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, este proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). 

4.2. Utilizatorului sau Cumpărătorului nu le sunt permise copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea Conținutului, decât cu acordul prealabil scris al Vânzătorului. 

4.3. Orice Conținut la care Utilizatorul sau Cumpărătorul au și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Termenilor și Condițiilor.

4.4. Utilizatorul sau Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai cu acordul expres al Vânzătorului, numai în scopuri necomerciale și numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Termenilor și Condițiilor.

4.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele Termeni și Condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. 

4.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment. 

 

5. CONTACT

5.1. Vânzătorul  publică pe Website datele complete și corecte de identificare și contactare de către Cumpărător sau Utilizator. 

5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Website, Utilizatorul sau Cumpărătorul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice. 

5.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Utilizatorul sau Cumpărătorul. 

5.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor, trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Vânzătorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului sau Cumpărătorului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea Vânzătorului sau a  în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Website. 

5.5. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

 

6. NEWSLETTER ȘI ALERTE

6.1. În momentul în care, Utilizatorul sau Cumpărătorul își creează un Cont pe Website, acceptând Termenii și Condițiile, acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. Utilizatorul sau Cumpărătorul care își creează Cont pe Website oferă numele și informațiile lor reale. 

6.2. Datele preluate de la Utilizator sau Cumpărător în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de confidențialitate. 

6.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Utilizator sau Cumpărător se poate face în orice moment:

§  folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;

§  prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului;

§  prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare. 

6.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Termeni și Condiții. 

6.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Cumpărător care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. 

Vânzătorul  nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Utilizatorului sau Cumpărătorului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Societății Vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

 

7. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE poate fi consultată aici.

 

8. POLITICA DE COOKIES poate fi consultată aici.

 

9. MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

9.1. Vânzătorul poate modifica oricând, unilateral, termenii și condițiile de utilizare fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați Website-ul.

 

10. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

10.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului/Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile asumate.

 

11. ACCESUL LA SERVICIU

11.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Utilizator care posedă sau își creează un Cont. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile Termenilor și Condițiilor. 

11.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita accesul Utilizatorului sau Cumpărătorului la Serviciu și de a șterge Contul acestuia în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către acesta, accesul și existența Contului Cumpărătorului ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. 

11.3. Fiecare Utilizator sau Cumpărător poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Utilizatori sau Cumpărători. În situația în care se descoperă astfel de situații, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Utilizatorului sau Cumpărătorului la Conținut sau Serviciu.

 

12. PRODUSE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

12.1. Vânzătorul  poate publica pe Website informații despre produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil. 

12.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul Serviciului vor fi utilizate sau comercializate mai departe pe răspunderea și riscul  Cumpărătorului. 

12.3 Vânzătorul  poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse disponibile pe Website la un moment dat, unuia sau mai multor Cumpărători, în funcție de stocurile existente sau alți factori. 

12.4. Toate Prețurile aferente produselor sau serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA, conform dispozițiilor legale. 

12.5. Prețurile afișate pe Website și  tăiate de o linie semnifică prețul nediscountat al unui produs care se afla într-o perioada promoționala de reduceri de prețuri.

 12.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în lei (RON). Plata produselor se va face integral în avans, la momentul comenzii, sau cel mai târziu la momentul livrării.

12.7. Sunt acceptate următoarele modalități de plată:

§  plata în numerar la  momentul livrării produselor, în cazul în care valoarea Comenzii este de până la 4.999 lei, inclusiv;

§  plată prin card bancar;

§  plată prin virament bancar în contul IBAN: RO35RZBR0000060015308982 deschis la Raiffeisen Bank Romania SA pe numele S.C. The Store Transilvania S.R.L. În cazul plăților prin virament bancar, produsele comandate se vor livra doar după ce plata va fi evidențiată în extrasul de cont.

12.8. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Cumpărător. Până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocată pe contul Cumpărătorului nefiind transferată în conturile Vânzătorului. 

12.9. În cazul plăților online Vânzătorul nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul. 

12.10. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice /  prezentări multimedia, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind cu titlu de prezentare. 

12.11. În descrierea produselor și/sau serviciilor Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective. 

 

13. COMANDA

13.1. Cumpărătorul poate efectua Comenzi pentru Produse/Bunuri comercializate de Vânzător prin intemediul website-ului www.wpg.ro .

13.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii. 

13.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul  să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător sau de partenerii săi, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului. 

13.4. Vânzătorul  poate anula, în mod unilateral, Comanda efectuată de către Cumpărător, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

§  neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul de plății online;

§  invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online;

§  datele furnizate de către Cumpărător pe Website sunt incomplete sau incorecte;

§  activitatea Cumpărătorului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură de partea Vânzătorului;

§  realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;

§  în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară său persoana în drept;

§  pentru alte motive obiective. 

13.5. Cumpărătorul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când este contactat pentru finalizarea Comenzii prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului. 

13.6. În cazul în care Cumpărătorul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Cumpărătorului a autorizat tranzacția bancară, în sensul blocării în contul Cumpărătorului a contravalorii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocată de către Vânzător  în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt. 

13.7. În cazul în care unele produse comandate de către Cumpărător printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, Vânzătorul  va informa cumpărătorul asupra acestui fapt și va dispune deblocarea în contul Cumpărătorului a contravalorii acestor produse, în cazul în care această sumă a fost blocată pe cardul Cumpărătorului, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt. 

13.8. În cazul in care Cumpărătorul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul său, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, Vânzătorul  va dispune deblocarea în contul Cumpărătorului a valorii diferenței dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt. 

13.9. Detaliile de livrare a produselor incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului, fără Cumpărătorul să poată să pretindă daune-interese, în cazul în care oricare poate fi sau este prejudiciat, în orice mod, în urma încălcării acestora. 

13.10. În cazul în care un Cumpărător își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Website, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Cumpărător înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.14. COMANDA TELEFONICĂ

14.1. Nu se primesc Comenzi telefonice.

 

15. CONTRACT ȘI FINALIZARE

15.1. Vânzătorul va include odată cu produsele expediate către Cumpărător toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Cumpărător. 

15.2. Vânzătorul va facilita informarea Cumpărătorului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sa. 

15.3. Documentele care atestă livrarea către Cumpărător a produselor contractate de acesta, devine Contract îndeplinit din partea Vânzătorului.

 

16. TRANSPORT

16.1. Livrarea către Cumpărător a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată prin mijloacele proprii ale Vânzătorului sua prin intermediul unei sau mai multor firme de curierat rapid. 

16.2. Costurile livrării se suportă de către Vânzător, la comenzi mai mari de 499 lei, iar în cazul comenzilor sub această valoare sau inclusiv, Vânzătorul va percepe o taxă de transport (livrare) de 29,99 lei.

16.3. Livrările se vor efectua, în medie, în 72 de ore de la confirmarea comenzii. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, Vânzătorul  va informa Cumpărătorul prin e-mail, în termen de 48 de ore de la confirmarea Comenzii.

16.4. Livrarea produselor comandate se va face doar pe teritoriul României.

 

17. CALITATE ȘI GARANȚII

17.1. Toate Produsele comercializate de Vânzător și Partenerii săi îndeplinesc standardele de calitate și garanții prevăzute de lege și alte normative în vigoare. 

17.2. În cazul în care Vânzătorul nu poate executa contractul din cauză că produsul nu este disponibil, va informa Cumpărătorul despre această indisponibilitate, la data la care Vânzătorul ia la cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care Produsul a fost deja plătit de către Cumpărător, sumele vărsate ca plată vor fi rambursate de către Vânzător în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. 

17.3. Sumele plătite vor fi rambursate în termen de 30 de zile în măsura în care Vânzătorul deține toate informațiile necesare în acest sens, respectiv comunicarea de către cumpărător în scris, a contului IBAN în care se va efectua transferul sumelor plătite. 

17.4. În funcție de natura produselor livrate, garanțiile asupra acestora  pot funcționa în următorul mod:

§  vinurile de orice tip și băuturile alcoolice care conțin minim 10% volum alcool, conform Hotărârii nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, nu au indicată data durabilității minimale;

§  alte produse care sunt supuse unui termen de garanție vor fi livrate întotdeauna cu respectarea unui termen minim de 30 de zile de valabilitate  de la data comenzii până la termenul de expirare al produsului. 

17.5. În cazurile puțin probabile în care livrările produselor s-ar face cu un termen de valabilitate mai mic de 30 de zile, Cumpărătorul are următoarele posibilități:

a) să ceară înlocuirea acestui produs în maxim 15 zile calendaristice  fără a fi nevoie să suporte cheltuieli suplimentare;

b) să beneficieze de o reducere semnificativă a prețului acestui articol, însă fără a putea fi mai mic decât prețul de achiziție al furnizorului;

c) să declare rezoluțiunea contractului, să returneze bunurile primite și să primească înapoi contravaloarea mărfurilor fără alte cheltuieli suplimentare. 

17.6. În cazul în care bunurile livrate de Vânzător nu corespund cu descrierea, Cumpărătorul va putea cere înlocuirea produsului sau va putea beneficia de o reducere substanțială de preț, sau va putea declara rezoluțiunea contractului fără a mai suporta cheltuieli suplimentare. 

17.7. Datorită naturii bunurilor livrate de Vânzător (băuturi spirtoase, vinuri, băuturi răcoritoare, apă, tutun  sau alte produse accesorii (ex: pahare), service-ul post vânzare sau post-garanție nu poate fi aplicat.

 

18. RETURNAREA PRODUSELOR

18.1. Cumpărătorul are posibilitatea de a se retrage din Contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice. 

18.2. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând:

§  din ziua încheierii contractului;

§  din ziua în care intră în posesia fizică a produselor;

§  din ziua în care intră în posesia fizică a ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat);

§  din ziua în care intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei părți (în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părți);

§  din ziua în care intră  în posesia fizică a primului produs (în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată).

18.3. Pentru a-și exercita dreptul de retragere Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la decizia de a se retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, prin scrisoare recomandată trimisă prin poștă, fax sau e-mail. 

18.4. În acest scop, Cumpărătorul poate folosi modelul de retragere de pe Website, fără ca folosirea lui să fie obligatorie, fiind acceptate orice alte modalități, cu condiția să specifice expres retragerea și toate elelementele necesare. 

18.5. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficienta expedierea din partea Cumpărătorul a  comunicării privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. 

18.6. Dacă Cumpărătorul se retrage din Contract, Vânzătorul va rambursa orice sumă încasată pentru Produse, mai puțin costurile livrării și alte costuri suplimentare. Rambursarea va fi efectuată folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în Cumpărătorul și-a exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare.  

18.7. Vânzătorul va amâna rambursarea până la data la care primește înapoi înapoi produsele.

18.8.  Avand in vedere faptul Vânzătorul comercializează produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena și care au fost desigilate de Cumpărător și/sau faptul ca produsele - băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit in momentul încheierii contractului de vânzare, a caror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piața pe care Vânzătorul nu le poate controla, în momentul in care va interveni una dintre situațiile menționate mai sus, Cumpărătorul nu își va putea exercitat dreptul de retragere.

18.9. Dacă produsul se returnează deoarece Cumpărătorul s-a răzgândit sau dorește alt produs, costul transportului pentru retur va fi suportat de către Cumpărător.

18.10. Dacă produsul primit este deteriorat și nu poate fi consumat din motive care nu au survenit din vina Cumpărătorului, costul transportului pentru retur este suportat de către Vânzător.

19. FRAUDA

19.1. Vânzătorul nu solicită Utilizatorilor sau Cumpărătorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi sau carduri bancare sau parole personale. 

19.2. Cumpărătorul / Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale. 

19.3. Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator / Cumpărător ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului. 

19.4. Cumpărătorul sau Utilizatorul va informa imediat Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact. 

19.5. Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator/Cumpărător care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea contului aferent acestei adrese de e-mail. 

19.6. Comunicările realizate de către Vânzător prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului. 

19.7. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a societății Vânzătorului. Vânzătorul  își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

§  de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator/Cumpărător prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;

§  de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător  către Utilizator / Cumpărător;

§  de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;

§  de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător  către Utilizator / Cumpărător atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului. 

19.8. Cumpărătorul este de acord, iar Vânzătorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Cumpărătorului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.

 

20. CONDIȚII DE ÎNLĂTURARE A RĂSPUNDERII

20.1. Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fața niciunui Utilizator/Cumpărător care utilizează Website-ul sau Conținutul, altfel decât în limita prezentelor Termeni și Condiții. 

20.2. În cazul în care un Utilizator/Cumpărător consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Vânzător violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Vânzătorul, conform detaliilor de contact, astfel încât Vânzătorul să poată lua o decizie în cunoștință de cauză. 

20.3. Vânzătorul nu garantează Utilizatorului sau Cumpărătorului accesul pe Website sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Website, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial său integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului. 

20.4. Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora. 

20.5. Vânzătorul este exonerat de orice vină în cazul utilizării Website-urilor și/sau al conținutului transmis către Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Website-urilor, e-mailului sau al unui angajat al Vânzătorului, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorului, Cumpărătorului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut. 

20.6. Vânzătorul nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

§  serviciul va fi potrivit cerințelor cumpărătorului;

§  serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

§  produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor cumpărătorului. 

20.7. În limita prevederilor prezentelor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Website-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Cumpărător sau Utilizator și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Website-ului.

 

21. FORȚA MAJORĂ

21.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră. 

21.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. 

21.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit. 

21.4. Dacă în termen de 7 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

21.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului, dar numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

 

22. LITIGII

22.1. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea website-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către Vânzător Utilizatorului/Cumpărătorului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cu prevederile prezentelor Termeni și condiții. 

22.2. Orice dispută cu referire la încheierea/derularea Contractului sau alte aspecte ce rezultă din prezentele Termeni și Condiții, care ar putea să apară între Utilizator/Cumpărător și Vânzător, se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă material de la sediul Vânzătorului, în conformitate cu legislația română în vigoare.

22.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. 

 

23. DISPOZIȚII FINALE

23.1. Vânzătorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Utilizatorului sau Cumpărătorului. 

23.2. În limita prevederilor prezentelor  Termeni și Condiții, Vânzătorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului. 

23.3. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 

24. FEEDBACK

24.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Vânzătorul, acesta poate fi contactat la numele de telefon +40734800800, de luni până vineri, exceptând sărbătorile legale, în timpul programului 9.00 - 16.00 sau prin e-mail la [email protected].

24.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Website, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Vânzătorului. 

Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare, iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora, in conformitate cu Politica de confidentialitate